Składania wniosków wyłącznie w formie elektronicznej

Składania wniosków wyłącznie w formie elektronicznej

Zgodnie z zapowiadanymi zmianami przez Ministerstwo Sprawiedliwości od lipca przedsiębiorcy będą zobowiązani do składania wniosków wyłącznie w formie elektronicznej. Poszerzona zostanie również grupa podmiotów, które będzie można zarejestrować w systemie S24:
🔹 stowarzyszenia;
🔹 fundacje;
🔹 samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
🔹 organizacje społeczne i zawodowe;

Warto zaznaczyć również, że powstają jawne elektroniczne akta rejestrowe, które będą dostępne online.

Celem wprowadzenia zmian jest przyspieszenie postępowań rejestrowych oraz odciążenie sądów.

Wprowadzony ma zostać również KRZ, czyli Krajowy Rejestr Zadłużonych. Jego wdrożenie ma przyczynić się do sprawnego przeprowadzania procedury restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych.

Całkowicie elektroniczny KRS już od lipca – jakie są założenia?
Zakłada się, że wnioski będą składane oraz opłacane wyłącznie w sposób elektroniczny. Zobowiąże to osoby korzystające z e-KRS do założenia podpisu elektronicznego:
🔹 kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.